211 144 511

Očekávaný vývoj investic

ŠTĚSTÍ A UMĚNÍ NA CESTĚ K ÚSPĚŠNÉMU INVESTOVÁNÍ.

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěch investorů je jejich schopnost pracovat s informacemi, které mají k dispozici. Dalo by se říci, že jde o kombinaci štěstí a schopností, respektive to, na kterou z těchto dvou veličin se investoři více soustředí.

Předpovědi vývoje na jakémkoli trhu nemají v drtivé většině žádnou vypovídací schopnost. Nejde pouze o neočekávané události, které ovlivňují běh událostí, ale také o to, že lidé mají tendenci při svých předpovědích vycházet z toho, jak se jejich předpoklady shodují s požadovaným výsledkem, a nejsou objektivní. Využívají omezené množství dat, což negativně ovlivňuje výsledky jejich předpovědí.


Příklad studie.

Doktor klidně doporučí pacientovi proceduru, o které sice ví, že má pouze 50% úspěšnost, ale zároveň mu bylo sděleno, že léčba posledního pacienta byla úspěšná. Právě informace o úspěchu u posledního pacienta eliminovala důležitou informaci o celkové nízké pravděpodobnosti.

Doporučení při vytváření předpovědí, které by měly mít alespoň nějaký smysl a byly by vhodné při vytváření investičních strategií a odhadu celkového směru trhu, brát v úvahu tři základní věci:

  • dlouhodobý poměr úspěšných a neúspěšných investic,
  • jaký význam nebo roli mají v systému dovednosti a štěstí,
  • co se děje poté, kdy dojde k extrémním situacím.


Štěstí funguje v krátkodobém horizontu.

Právě podíl dovedností a štěstí je poměrně důležitý, zejména s ohledem na investiční horizont, respektive trvání investice.

Štěstí může sehrávat důležitou roli u investice v krátkém horizontu, v tom delším se stále více projevují schopnosti a zkušenosti investora. "Štěstí je to, co nám zbude po odečtení schopností od celkového výsledku. Pokud má investor dobrou strategii a je schopen ji dodržovat, v dlouhém horizontu nebude potřebovat k úspěchu mnoho štěstí. Pokud je základem úspěchu zejména štěstí, může se investorovi dařit v krátkém časovém úseku, v delším horizontu to ale platit nebude. Dokonce je možné říci, že v krátkém horizontu nemusejí dobrá strategie a schopnosti fungovat, mohou se "vyplatit" právě až po určité době.

Když investor vychází z příliš malého vzorku dat, je jeho jedinou šancí to, že bude mít štěstí.