211 144 511

Jak začít investovat

VYBERTE ŽÁDOST

Vyberte si žádost ze seznamu aukcí, která nejlépe splňuje vaše kritéria. V seznamu můžete vybírat / filtrovat podle zvolených parametrů a označovat oblíbené aukce (žádosti), které máte zájem sledovat. 

ZADEJTE NABÍDKU

U vámi zvolené aukce klikněte na detail a zadejte nabídku na půjčku (zadáváte částku a úrokovou sazbu). Svou nabídku můžete v průběhu aukce kdykoli zrušit nebo změnit. Částka a úroková sazba nesmí být vyšší, než jakou požaduje žadatel o zápůjčku. Můžete zadat nižší částku, než je částka požadovaná (žadatel o zápůjčku může přijmout libovolné množství nabídek až do výše požadované částky zápůjčky). Nejnižší částku, kterou můžete investovat je ve výši 5.000,- Kč. 

KOMUNIKUJTE SE ŽADATELEM

Náš systém umožňuje komunikaci se žadatelem, pokud před podáním nabídky potřebujete některé doplňující informace, klikněte v detailu žádosti na tlačítko „Zeptej se žadatele“ a napište svůj dotaz (předávání kontaktních informací není v průběhu aukce povoleno, aukce jsou anonymní). 

DODATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ

Žadatelům nabízíme výběr z pěti druhů zápůjček. Každý typ je zajištěný dle rizikovosti výše finanční částky. Investor má možnost ke každé nabídce požadovat dodatečné zajištění. Při zakliknutí zadání nabídky si v políčku „zajištění“, zvolí požadovaný zajišťovací instrument. 

DOKONČENÍ ŽÁDOSTI

Jakmile žadatel o zápůjčku vaší nabídku (případně i další nabídky) přijme a aukci dokončí, zašle administrátor žadateli smluvní dokumentaci k podpisu poštovní cestou (Vzorová smluvní dokumentace). Jedno vyhotovení smlouvy musí mít úředně ověřený podpis dlužníka. 

PODPIS SMLOUVY

Po obdržení a schválení smluvní dokumentace od žadatele, administrátor zasílá poštovní cestou věřiteli kompletní smluvní dokumentaci k podpisu. Věřitel si ponechá jedno vyhotovení smlouvy a zbylou smluvní dokumentaci včetně kopie OP nebo úředně ověřeného podpisu na jednom paré smlouvy (Zákon proti praní špinavých peněz), zašle poštovní cestou administrátorovi. Toto je platné i v případě neschválení zápůjčky (investice). Zároveň věřitel odešle finanční prostředky na účet uvedený ve smlouvě.