211 144 511

Investice s nemovitostí

CHCETE GARANCI AŽ 14% ZŮROČENÍ ZA ROK?

CHCETE ZAJIŠTĚNOU JEDNORÁZOVOU INVESTICI?

Zajištěná investice je jednoduchý, transparentní systém opírající se o reálnou hodnotu nemovitostí, ne o imaginární čísla.

Vhodně zvolená investice se zástavou nemovitosti vám může přinést zajímavý výnos. Tato fakta zvyšují poptávku coby vhodných investic s pravidelným výnosem. Nemovitosti tak zůstávají stále jedním z nejbezpečnějších přístavů pro vaši investici.
Šikovná investiční strategie a hlavně dobrá volba nemovitosti vám může přinést i více jak 14 % zhodnocení ročně.

Výhodou investice zaměřené na nemovitosti je několik. Mezi hlavní patří zajištění k investici, diverzifikace rizika nesplácení a transparentnost.


CO ZAJISTÍME?

Administrátor vždy zjistí, zda na nemovitosti vázne nějaké další zástavní právo smluvní. Zjistí lokalitu, hodnotu nemovitosti, katastrální území a o jaký druh nemovitosti se jedná, fotodokumentaci, popřípadě, zda je na nemovitosti věcné břemeno a jaké.

Není možné, aby se nabídka na nemovitost skládala z více věřitelů. Tím vám zajistíme, že zástavní právo smluvní bude vedeno pouze na Vaši osobu.

Vypracujeme za vás veškeré dokumenty, tj. Zástavní smlouvu k nemovitosti, Návrh na vklad do Katastru nemovitostí. Jakmile bude na katastru zapsáno zástavní právo smluvní, provedeme čerpání zápůjčky.